logo ŻAL.ART

Work in progress


Czym jest żal.art

Jak sama nazwa sugeruje, próbujemy wykorzystać zbrojnie swój autyzm i trzymać historie swoich rozgrywek w CS2.

Z racji, że sam CS2 nie udostępnia szczegółowych statystyk wszystkich rozegranych map piszczke.pl buduje system kolekcji, przetwarzania, przechowywania i vizualizacji owych statystyk.

Jest to projek non profit i wkrótce zostanie otwarty na szerszą rzeszę graczy.

Co nowego

Integracja DataTables i ChartJS
Wprowadzenie statystyk
Wprowadzenie statystyk wszystkich map
Dodanie grafik reprezentujących mapy
Stworzenie Strony głównej
Wprowadzenie statystyk wszystkich graczy
Wprowadzenie szczegółowych statystyk odnośnie granatów, dmg, wygranych, częstotliwości map itd.
Wprowadzenie statystyk wszystkich map
Dodanie TECH submenu
Dodanie REST API
Dodanie statystyk DMG i Granatów do strony gracza

Plany

Automatyzacja procesu
Dodanie Achivmentów
Dodanie bardzie szczegółowych statystyk
Ogarnięcie stylistyki
Optymalizacja Bazy danych
Otwarcie dla szerszej publiki
Więcej pomysłów dostępnych tu

Jak to działa

Pod koniec mapy program przechwytuje screen tabeli ze statystykami.
Zostaje przeprowadzony proces rozpoznania tekstu i zapisu go do bazy danych.
Żal.art prezentuje zebrane dane.

Zasady

1. Aby statystyki były poublikowane Musi być co najmniej 2 graczy
2. Do publikacji statystyk niezbędne są screeny obydwóch tabel z wynikami